Mity na temat leczenia boreliozy

Podobieństwo objawów do innych chorób oraz inne aspekty medyczne są powodem powstawania szeregu mitów na temat rozpoznania i leczenia boreliozy.

Według najnowszych wytycznych opracowanych przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych brak jest podstaw naukowych do stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii lub wielokrotnego powtarzania kuracji.
Stosowanie się do wytycznych, zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, daje szansę na rzetelne rozpoznanie i właściwą terapię, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia powikłań. A tych przy boreliozie nie brakuje. Wiele objawów pozostaje nierozpoznanych przez całe lata.


Postacie boreliozy
Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato (w Polsce są to: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), przenoszone przez kleszcze Ixodes, której obraz kliniczny wiąże się z zajęciem skóry, stawów, układu nerwowego i serca.


Bolerioza z Lyme może występować pod różnymi postaciami i dla każdej z nich opracowano inne wytyczne przy postępowaniu terapeutycznym. Te postacie to:

  1. Rumień wędrujący (rumień pełzający, erythema migrans – EM) ujawnia się w miejscu ukłucia przez kleszcza zwykle po 1–3 tygodniach (może sięgać 3 miesięcy). Typowa zmiana początkowo ma formę plamy i szybko powiększa się wykazując centralne przejaśnienie.
  2. Borrelial lymphocytoma (BL). Ujawnia się u mniej niż 1% chorych, zwykle w kilka tygodni po ukłuciu przez kleszcza, jako pojedynczy guzek. Najczęstsza lokalizacja to małżowiny uszne, moszna i brodawki sutkowe. Ujawnia się częściej u dzieci niż dorosłych.
  3. Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn. Sino-czerwone zmiany, początkowo z cechami obrzęku zapalnego, a później zaniku skóry, ujawniają się w wiele lat po zakażeniu. Rozpoznaje się zwykle u osób w podeszłym wieku, przeważnie u kobiet.
  4. Zapalenie stawów może przebiegać w formie różnych postaci klinicznych, wędrujących bólach kości i stawów, nawracających bólach kostnych oraz przewlekłych bólach stawów.
  5. Zapalenia mięśnia sercowego - najczęściej stwierdza się zaburzenia przewodnictwa w postaci bloków przedsionkowo-komorowych o zmiennym stopniu. Zwykle zaburzeniom czynności serca nie towarzyszą objawy kliniczne i są one wykrywane przypadkowo w trakcie diagnostyki innych postaci boreliozy z Lyme.
  6. Neuroborelioza. W stadium wczesnym rozsianym neuroborelioza może przebiegać m.in. jako porażenie nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego.

Rozpoznanie i leczenie
Wszystkie powyższe postacie, poza rumieniem wędrującym, rozpoznawane są za pomocą wykazania obecności przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi klasy IgM lub IgG w surowicy i potwierdzeniu histologicznym.


Decyzja o rozpoznaniu i leczeniu boreliozy z Lyme powinna być podejmowana wyłącznie przez lekarza w oparciu o obraz kliniczny z uwzględnieniem wyników badań dodatkowych. Terapia trwająca przynajmniej od 21 do 28 dni opiera się na antybiotykoterapii, która w zależności od postaci klinicznej choroby i tolerancji przez pacjenta, obejmuje przede wszystkim: doksycyklinę, amoksycylinę, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym.


Jak zapobiegać boreliozie

Ponieważ profilaktyka czynna, czyli szczepienia są niedostępne, postawą zapobiegania boreliozie z Lyme jest:

  • Ochrona ciała przed kleszczami podczas przebywania w rejonach ich występowania, chodzi głównie osłanianie jak największych powierzchni ciała, noszenie długich jasnych spodni, na których szybko można spostrzec kleszcza.
  • Stosowanie repelentów, czyli substancji odstraszających kleszcze. Stosując repelenty, zwłaszcza u dzieci należy unikać środków zawierających DEET, która może powodować reakcje alergiczne w postaci wysypki. Warto poszukać naturalnej ochrony przed komarami i kleszczami, którą zapewni np. Mosbito Płyn odstraszający komary i kleszcze.
  • Jak najszybsze usuwanie kleszczy w odpowiedni sposób. Przed wyjęciem absolutnie nie wolno smarować kleszcza tłuszczami, gdyż powoduje to u niego odruchy wymiotne, co zwiększa ryzyko zakażenia krętkami Borrelia.

Profilaktyka poekspozycyjna w formie jednorazowej dawki doksycykliny (p.o. 200mg), jest uzasadniona tylko w przypadku mnogiego pokłucia przez kleszcze podczas pobytu w rejonie endemicznym osoby dorosłej pochodzącej spoza tego terenu. Jednak skuteczność tego typu profilaktyki u dzieci nie została dotychczas potwierdzona.


Źródło: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 

2011-06-28


Komary i zdrowie człowieka

Jedne z najbardziej znienawidzonych owadów na całym świecie – a na pewno najbardziej niewygodne dla mieszkańców Polski podczas spędzanych na świeżym powietrzu pięknych dni wiosny i lata. Komary zyskały taką złą sławę z jednego powodu. Samice tych niewielkich owadów odżywiają się wysysając krew ze zwierząt stałocieplnych oraz z ludzi.

więcej

Psychoterapia i redukcja szkód zjednoczone

W pierwszym kwartale 2012 Daily Telegraph wzbudził sensację informacją na temat nowego leku dla osób uzależnionych od alkoholu podawanego w celu redukcji ilości spożywanego alkoholu. Powołał się przy tym na eksperymentalne próby leku. Tabletka dziennie sprawiła, że osoby uzależnione zamiast wypijać ponad 80 g alkoholu piją co najwyżej 30 g dziennie. Preparatem tym okazał się nalmefen o handlowej nazwie Selincro, który już rok później trafił do europejskich aptek.

więcej

Jak godzić zdrowie z przyjemnościami?

Propaganda, która w ostatnich latach słusznie ostrzega przed konsekwencjami zażywania alkoholu sprowadziła ten napój do wspólnego kąta z wódką i spirytusem. Nie zmienia to jednak faktu, że piwo po czystej wodzie i herbacie jest nadal trzecim, najpopularniejszym napojem spożywanym na całym świecie.

więcej

Co zrobić, gdy ukąsi nas kleszcz?

Często nie wiemy, co zrobić w sytuacji, kiedy ukąsi nas kleszcz. W obawie przed boreliozą możemy swoją ignorancją skrzywdzić się jeszcze bardziej i dotkliwiej. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z Medplaneta TV.

więcej
Kontakt O nas Regulamin Miasto Video Zdrowie Styl życia Psyche Medycyna Choroby Bez Tabu